Aktualny czas: 04-16-2021, Witaj! (LogowanieRejestracja)

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości
10-24-2018,
Post: #1
Rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości
Jestem sprzedającym. Mam spisaną umowę przedwstępną [2 września] bez notariusza, której termin realizacji upłynął 18 października [5 dni temu]. Otrzymałam zadatek.
Nieruchomość była reklamowana przez biuro pośredniczące [umowa na wyłączność], które zaniżyło cenę o nawet do 100 tysięcy, o czym dowiedziałem się na kilka dni przez upłynięciem terminu realizacji, po zapoznaniu się z wyceną przez dwóch innych rzeczoznawców.
Z kupującym dogadałem się poza biurem nieruchomości, ale i tak zapłaciłem prowizję za pośrednictwo.
Poczynione zostały przez kupującego kroki w celu uzyskania kredytu na zakup, obecnie drugi etap.
W chwili obecnej nie mam zamiaru sprzedać nieruchomości w cenie z umowy przedwstępnej. Z czego kupujący nie jest zadowolony.
Wstępnie myślałem żeby kupującemu oddać zadatek minus prowizja dla biura pośredniczącego, jednak kupujący zaczyna robić się coraz bardziej nieprzyjemny i tutaj moje pytania:
1. Czy powinien/muszę spisać jakieś pismo gdy upłynął termin realizacji, że nie sprzedam kupującemu nieruchomości?
2. Czy kupujący może/ma podstawy, aby ubiegać się zwrot całego zadatku?
Poniżej umowa.
Sprzedający oświadcza, że:
1. Jest właścicielem nieruchomości [działka + dom] położonej w XXXXXXXX, gmina XXXXXXXX [nr działki XXXXXXX], o powierzchni XX arów oraz domu o powierzchni XXX m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr XXXXXXXXX w Sądzie Rejonowym w XXXXXXXXX.
2. Powyższa nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek ciężarów, obciążeń, roszczeń i hipotek oraz innych wad prawnych.
3. Powyższa nieruchomość nie jest przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia jej własności ani umowy przedwstępnej zawartej z inną osobą niż Kupujący.
§ 2
Sprzedający zobowiązuje się sprzedać nieruchomość określoną w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
za cenę XXXXXX zł (słownie: XXXXXXXXXXXXX) w terminie do dnia 18.10.2018 r., a Kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za wskazaną cenę w wyżej wymienionym terminie kupić.
§ 3
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotowej nieruchomości.
§ 4
Kupujący wręcza Sprzedającemu kwotę XXXXX zł (słownie XXXXXXXXX) tytułem zadatku. Sprzedający kwituje niniejszym jej odbiór. Kwota ta będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, określonej w § 2 umowy.
§ 5
W razie niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać.
§ 6
W przypadku niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zażądać od Sprzedającego sumy dwukrotnie wyższej niż wręczony zadatek.
§ 7
Kupujący zobowiązuje się zapłacić pozostałą po odliczeniu zadatku część ceny w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
§ 8
Wszelkie koszty związane z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży i przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Kupujący.
§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości