Adwokaci, Opinie, Porady prawne, Wrocław
Zastrzeżenie nazwy firmy - Wersja do druku

+- Adwokaci, Opinie, Porady prawne, Wrocław (http://www.adwokatwroclawopinie.pl)
+-- Dział: Kategorie (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Postępowanie cywilne (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Wątek: Zastrzeżenie nazwy firmy (/showthread.php?tid=333)Zastrzeżenie nazwy firmy - Korsztelan - 10-24-2018

Witam.
Otrzymałem od dalekiego konkurenta pismo wzywajace do zaprzestania używania nazwy firmy. Firma tą samą nazwe ma od początku (2012-12-01), patent konkurenta zgłoszony 31.08.2016. Czy mimo tak kolosalnej różnicy, nie mogę korzystać z nazwy firmy?
Czu urząd patentowy może zarejestrować nazwe ogólną typu bus station, coffee point czy railway?
Serdecznie dzięuje za odpowiedź.


RE: Zastrzeżenie nazwy firmy - Miszkia000 - 10-24-2018

Możesz używać. Można tez było by wystąpić o unieważnienie jego znaku, natomiast to nie takie proste (przesłanki - w Art. 129(1) prawa własności przemysłowej).

Natomiast co do Twojego używania

towarowy c. d., ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5.
Art. 158. Posługiwanie się nazwą przez inną osobę
1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy.
2. Jeżeli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
160. Używanie oznaczenia w dobrej wierze
1. Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.
2. Prawo określone w ust. 1 podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.